Villa Pardoes

 

 

Het maatschappelijk verantwoord ondernemen zit diep verweven in onze onderneming. Dat uit zich ondermeer door onze sponsoringen aan instanties zoals Villa Pardoes. Dit laten wij zien door een jaarlijkse gift en een deel van onze courtage ter beschikking te stellen, maar ook middels fysieke inzet van alle werknemers van ons kantoor op locatie bij deze stichting werkzaamheden te verrichten.

 

Omdat wij een deel van onze courtage afstaan aan Villa Pardoes draagt iedere opdrachtgever indirect  bij om dit prachtige initiatief te continueren.