Privacyverklaring

U heeft te maken met Statig Wonen® makelaars. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

Van welke diensten van de makelaar maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met de makelaar.

Bij woningen:

U wilt uw woning verkopen, verhuren en geeft daarbij opdracht aan de makelaar:

 • U wilt uw woning verkopen. Zie 1.
 • U wilt uw woning verhuren. Zie 2.

U wilt een woning kopen of huren en geeft daarbij een opdracht aan de makelaar:

 • U wilt een woning kopen. Zie 3.
 • U wilt een woning huren. Zie 4.

Als u op zoek bent naar een woning en u heeft hiervoor niet de makelaar ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:

 • U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van de makelaar. Zie 8.
 • U wilt een koop- of huurwoning bezichtigen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 5.
 • U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 6.
 • U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden. Zie 7.

Verwerkingsverantwoordelijke:

Voor al deze verwerkingen is Statig Wonen franchise group BV de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Statig Wonen franchise group BV

KvK 826.61.146

Aalsterweg 28, 5615 CG Eindhoven

M: franchise@statigwonen.nl

T: 040 – 78 78 758

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens:

Wilt u weten welke gegevens de makelaar van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar franchise@statigwonen.nl.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar de franchise@statigwonen. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe lang bewaart de makelaar de gegevens?

De makelaar bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart de makelaar echter langdurig:

 • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart de makelaar 20 jaar, omdat de makelaar gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
 • De bewijslast dat de makelaar de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, bewaart de makelaar 5 jaar.
 1. U verkoopt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij makelaar

Uw naam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar

De reden van verkoop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. a 3 jaar

De datum van aanmelding van de woning en de periode dat de woning te koop staat of heeft gestaan. a 20 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s en video’s van de woning.

Indien dat met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op Funda, andere huizenwebsites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. a, d 20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). c 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen. b 20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. b. 3 jaar

Ontvangers van gegevens

a Branche organisatie (NVM, Vastgoedpro e.d., gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b Notaris, taxateur, koper, aankoopmakelaar

c FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

d Bezichtiger, bieder, koper, aankoopmakelaar

 1. U verhuurt uw woning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw woning, bezichtigingen te verzorgen, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en een huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar

De reden van verhuur. a 3 jaar

De omschrijving en kenmerken van de woning zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s van de woning.

Indien met de makelaar is afgesproken, worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere huizenwebsites en op de website van de makelaar. Dit gebeurt voor promotie van uw woning en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond. a, c 20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht. a 3 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder. c 20 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar

Wanneer de woning is verhuurd, de huurprijs en huurcondities a 3 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. b. 3 jaar

Ontvangers van gegevens

a Branche organisatie (NVM, Vastgoedpro, e.d., gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b Huurder

c Bezichtiger, huurder, aanhuurmakelaar

 1. U bent op zoek naar een koopwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een voor u passende woning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. b. 3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden. geen 3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). b 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. geen 20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens

a Verkoper, verkoopmakelaar

b FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland), verkoopmakelaar

c Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

 1. U bent op zoek naar een huurwoning en u heeft hiervoor de makelaar ingeschakeld

Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikte huurwoning te vinden, namens u de onderhandelingen te voeren en de begeleiding bij de totstandkoming van de huurovereenkomst en de verdere afwikkeling daarvan te verzorgen. Daarbij stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. geen 3 jaar

Gegevens over uw huidige woning zoals de koop- en huurprijs. De reden van huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk. geen 3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. geen 3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen. geen 3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder. a 3 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen 3 jaar

Ontvangers van gegevens

a Verhuurder, verhuurmakelaar

 1. U wilt een koop- of huurwoning of een bedrijfspand bezichtigen die c.q. dat via de makelaar wordt aangeboden

In dit contact maakt de makelaar bezichtigingsafspraken, geeft de makelaar u een goed beeld van de woning of het bedrijfspand en legt de makelaar vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed. a 1 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. a 1 jaar

Ontvangers van gegevens

a Verkoper of verhuurder van pand

 1. U wilt een woning kopen die via de makelaar wordt aangeboden

Voor dit contact staat de makelaar met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert de makelaar de voorbereidende activiteiten uit voor de koopovereenkomst en de overdracht. In dit contact stelt de makelaar ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. b 20 jaar

Uw mening over de woning. b 3 jaar

Gegevens over de biedingen. b 3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). d 5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper. b 3 jaar

Gegevens die nodig zijn om de koopovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. c 20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum. a 20 jaar

De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige woonadres van de koper, koop- of huurwoning. a 3 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling, type koper en verhuisreden. a 3 jaar

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. b 3 jaar

Ontvangers van gegevens

a Branche organisatie (NVM, Vastgoedpro e.d., de gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard)

b Verkoper

c Notaris, aankoopmakelaar

d FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

 1. U wilt een woning huren die via de makelaar wordt aangeboden

Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder de huurovereenkomst voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. a 20 jaar

Uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling. a 3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.  a 5 jaar

Gegevens die nodig zijn om de huurovereenkomst op te stellen, waaronder uw identiteitsvaststelling. a 20 jaar

Overige informatie die u aan uw makelaar verstrekt. a 3 jaar

Ontvangers van gegevens

a Verhuurder

 1. U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod door de makelaar

Het doel van dit contact is dat de makelaar u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante woningen of bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens Verstrekking mogelijk aan Bewaartermijn bij de makelaar

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres. geen Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld. geen Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan de makelaar verstrekt. geen Tot intrekking van toestemming

Gegevensgebruik door de Branche organisatie

De makelaar verstrekt via een koppeling bepaalde gegevens aan de Branche organisatie (NVM, Vastgoedpro e.d.).

De desbetreffende Branche organisatie is voor de ontvangen gegevens de verwerkersverantwoordelijke. De Branche organisatie doet het volgende met deze gegevens:

 1. Zorgen dat alle makelaars een actueel aanbod hebben van woningen en bedrijfspanden die c.q. dat via makelaars worden c.q. wordt aangeboden.
 2. Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt op Funda en andere (huizen)websites.
 3. Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de woningmarkt en bedrijfsonroerendgoed markt.

A Actueel aanbod woningen en bedrijfspanden bij makelaars

Als u een woning of bedrijfspand via een makelaar wilt verkopen/verhuren worden de volgende gegevens bekend gemaakt bij andere makelaars:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, verkoopdatum en transactieprijs.

Deze gegevens worden door makelaars gebruikt voor de dienstverlening aan hun klanten (zoekers naar een woning of bedrijfspand).

Deze gegevens worden onbeperkt bewaard in verband met de database met historisch aanbod, zie onder C.

B Actueel aanbod woningen en bedrijfspanden op (huizen)websites, waaronder Funda

Als u een woning of een bedrijfspand via een makelaar wilt verkopen/verhuren kunnen deze in overleg met u ook gegevens bekend gemaakt bij Funda en andere (huizen)websites. Het gaat dan om de volgende gegevens:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, verkoopdatum.

Met deze gegevens wordt uw object onder de aandacht gebracht bij consumenten, professionele partijen en/of derden die zelf zoeken via (woning)websites.

Deze gegevens kunnen maximaal één jaar na de verkoopdatum c.q. de datum dat een woning of bedrijfspand van de markt wordt gehaald nog zichtbaar zijn op deze websites.

C Database met historisch aanbod

Van alle woningen en bedrijfspanden die via een makelaar te koop of te uur worden aangeboden, worden de volgende gegevens in de database van de desbetreffende Branche organisatie vastgelegd:

 • Het adres van de woning of het bedrijfspand, de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, WOZ-waarde en foto’s van het object.
 • Datum dat het object op de markt komt, datum dat het object van de markt wordt gehaald. Verkoop onder voorbehoud, transactiedatum en transactieprijs.
 • De postcode (1234AB) en huisnummer van het vorige (woon)adres van de koper.

De hiervoor genoemde gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Met de hiervoor genoemde gegevens maakt de desbetreffende Branche organisatie analyses van de onroerend goed markt mogelijk.

De desbetreffende Branche organisatie verstrekt deze gegevens voorts aan geselecteerde derden, namelijk:

 • Taxateurs, voor het doen van taxaties en andere waardebepalingen.
 • Validatie-instituten, na expliciete opdracht daartoe van een taxateur, voor het controleren van taxatierapporten.
 • Gemeenten, voor het vaststellen van WOZ-waardes.
 • Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, voor onderzoek naar de woningmarkt.
 • Universiteiten, voor onderzoeksdoeleinden.
 • Makelaars in het kader van dienstverlening aan hun klanten.

Deze partijen hebben uitsluitend toegang tot gegevens voor de genoemde doelen en waar mogelijk worden gegevens alleen op geaggregeerd niveau verstrekt.