Aankoop

Marktwaardebepaling
Het spreekt voor zich dat wij de door ons gestelde reële marktwaarde zoveel mogelijk voor u inzichtelijk   proberen te maken. Het hanteren van referenties is hierbij veelal niet mogelijk omdat het vaak unieke objecten met specifieke kenmerken betreffen. Kennis van de lokale markt is van essentieel belang. Het bepalen van een juiste marktwaarde is derhalve alleen uit te voeren door partijen die hier dagelijks professioneel mee van doen hebben. Wij gaan deze uitdaging graag aan.

De eigendomssituatie (juridisch)
De juridische aspecten worden nauwgezet in kaart gebracht waaronder eventuele erfdienstbaarheden, kettingbedingen en/of andere bijzondere lasten, beperkingen of verplichtingen.

Bouwkundig
Een bouwkundig onderzoek door externe specialisten maakt bij ons te allen tijde onderdeel uit van de aankoop.

Onderhandeling
Dat wij voor cliënten het best mogelijk aankoopresultaat proberen te behalen behoeft geen betoog.

Notarieel transport
Vanzelfsprekend begeleiden wij u naar de notaris. Voordat u naar de notaris toe gaat zullen wij met u de aangekochte woning inspecteren zodat u met een gerust hart uw handtekening kunt zetten.